Sponsor werving actie

Binnenkort verspreiden we onder onze leden een aantal brochures en flyers ten behoeve van het werven van sponsoren voor de club. Om een kleine club als DVSA draaiende en financieel gezond te houden zijn voldoende sponsoren van het grootste belang.

We vragen jullie dan ook, om met behulp van de brochure en flyers, actief in jouw netwerk op zoek te gaan naar sponsors of donateurs. Elke euro telt, ook een eenmalig klein bedrag is voor onze vereniging van grote waarde!