ALV DVSA 2023

Zet alvast in jouw agenda!

Wij nodigen jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 februari. Deze belangrijke bijeenkomst vindt plaats in onze vertrouwde kantine en begint om 20.00 uur.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we de stand van zaken van de vereniging bespreken, belangrijke beslissingen nemen en de toekomstplannen delen. Dit is jouw kans om actief deel te nemen aan de koers van DVSA en je stem te laten horen.

Naast de formele zaken, zoals de financiële verslaglegging en het bestuurlijke jaarverslag, is er ook ruimte voor vragen, suggesties en discussie. Jouw betrokkenheid als lid van DVSA is van groot belang voor de toekomst van onze vereniging.

Wij hopen op een grote opkomst en nodigen jullie uit om na afloop gezellig na te praten onder het genot van een drankje in de kantine.

Voorlopige agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Ingekomen stukken
 • Mededelingen
 • Vaststellen notulen
 • Inhoudelijk verslag voetbal & overig
 • Financieel verslag
  • Toelichting kascontrolecommissie
  • Vaststellen begroting
  • Vaststellen contributie
 • Bestuurlijke wisselingen
 • Vacatures
 • Rondvraag
 • Sluiting

Wil je extra agendapunten inbrengen of wil je jezelf aanmelden als bestuurslid bij onze mooie vereniging, dan ziet het bestuur deze graag tegemoet via secretaris@osvamerongen.nl. Interesse? Mail dan naar secretaris@osvamerongen.nl.

Graag zien we jullie op woensdag 7 februari 2024 om 20.00 uur in de kantine voor een vruchtbare Algemene Ledenvergadering.

Met sportieve groet,

Rolf Hopman
Voorzitter osv Amerongen