Vacature: Penningmeester

De huidige penningmeester heeft besloten zijn werkzaamheden over te dragen. Daarom is de osv Amerongen – DVSA, Hemur Enge & VVH – op zoek naar een:

Penningmeester

De penningmeester maakt deel uit van een bestuur. Naast de specifieke taken die hieronder in het functieprofiel zijn opgenomen is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering daarvan maar komt ook de bevoegdheid toe daarvan af te wijken.

Verder is haar belangrijkste taak het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om een vereniging in stand te houden. Het bestuur doet dan ook al datgene (en neemt daartoe de besluiten) dat noodzakelijk is om de vereniging intern en extern goed te laten functioneren.

Functieprofiel:
De penningmeester van het bestuur

  • Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de club
  • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen;
  • Verricht en ontvangt betalingen
  • Stelt de begroting op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting
  • Maakt periodieke financiële overzichten ten behoeve van sturing op de begroting
  • Maakt het financieel jaarverslag (in/na overleg met de kascommissie).
  • Is verantwoordelijk voor de te voeren administratie (inboeken van debiteuren- en crediteurenfacturen, innen contributies, debiteurenbeheer, etc.)
  • Ontwikkelt budgetbeheer en doet de implementatie hiervan binnen de (commissie)structuur van de vereniging;
  • Ontwikkelen van een gefundeerd financieel beleid voor komende de periode.
  • Het verder professionaliseren van de trainersvergoedingen (registratie uren en uitbetaling vergoedingen).

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de club en bij voorkeur financieel onderlegd is. Betrokkenheid bij de sporten in het algemeen is een aanbeveling maar geen must. Gezien de omvang en complexiteit is het van groot belang gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

Uw reactie kunt u sturen aan Jeroen Bode, secretaris osv Amerongen via het mailadres: secretaris@osvamerongen.nl