Voortgang samenwerking

De corona-crisis heeft natuurlijk een behoorlijke impact op ons dagelijks leven, we houden anderhalve meter afstand, we werken zo veel mogelijk vanuit huis én blijven thuis met klachten.

Natuurlijk heeft dit alles ook invloed op de stappen die DVSA en Hemur Enge moeten nemen omtrent de samenwerking, maar we proberen te weinig mogelijk vertraging op te lopen. Op dit moment worden er diverse stappen ondernomen om tot één vereniging te komen. Zo zitten de penningmeesters bij elkaar voor een gezamenlijk begroting, worden er afspraken gemaakt over kleedkamers, bestuurssamenstellingen, structuren en wordt gesproken met de gemeente.

Uiteraard kost dit allemaal best veel tijd en verdient het onderwerp voldoende aandacht om dit proces zorgvuldig voor te bereiden. Onze statuten schrijven ook voor dat wij onze leden nogmaals raadplegen. Dit hopen wij begin juli te organiseren, uiteraard met inachtneming van de RIVM voorschriften.

Houd hiervoor de berichten in de gaten! Mocht je vragen hebben dan horen we dit graag.

Jeroen Bode
Voorzitter